Dobrze zabezpieczony samochód to w dzisiejszych czasach standard. Od ubezpieczyciela oczekujemy szybkiej, fachowej rady, minimum formalności i sprawną likwidacje szkody. Dzięki szerokiej ofercie PZU te wszystkie punkty są spełnione. Do najczęściej wybieranych produktów należą OC, AC, NNW, Auto Pomoc czy Auto Szyba.

 

 

 


OC

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, które warunki reguluje ustawa. Warto wykupić je w zaufanej firmie, by mieć pewność, że gdy byliśmy sprawcami kolizji, poszkodowany szybko będzie miał zlikwidowaną szkodę. Pamiętajmy bowiem, że w przypadku źle wypłaconej szkody przez towarzystwo, poszkodowany może wytoczyć nam proces na drodze cywilnej. Polisa w PZU to gwarancja spokoju.

AC

Wiele firm proponuje ubezpieczenie AC. Niewiele jednak z nich może pochwalić się takim zakresem jak PZU. Żeby zaoszczędzić czas i uniknąć wczytywania się w meandry ogólnych warunków wystarczy wiedzieć, że AC zawarte w PZU jest all risks. Jest to ubezpieczenie chroniące od wszystkich ryzyk. Polisa gwarantuje Państwu ochronę w przypadku uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenia lub utraty wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie miał on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium pozostałych państw Europy i wybranych państw spoza Europy. Liczne klauzule umożliwiają dobór ubezpieczenia na najwyższym poziomie.

NNW KOMUNIKACYJNE

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych min. w związku z jazdą samochodem, podczas wsiadania, wysiadania czy podczas pobierania paliwa. Ubezpieczenie chroni kierowcę jak i wszystkich pasażerów. Szeroki zakres za niewielką składkę to dobry dodatek do każdej polisy na samochód. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy.

MINICASCO

Minicasco to idealna propozycja dla ostrożnych kierowców. Ubezpieczenie chroni pojazd przed zdarzeniami, które wydarzyły się nie z winy ubezpieczonego lub na które nie miał wpływu, tj. zdarzeniami losowymi, czyli działaniem żywiołów, wandalizmem, kradzieżą pojazdu lub wyposażenia, a także zderzeniem z ludźmi lub zwierzętami. Walorem tego ubezpieczenia jest przede wszystkim niewygórowana cena oraz możliwość zbierania zniżek na AC.

 

AUTO POMOC

Dzięki PZU Auto Pomoc mogą mieć Państwo poczucie bezpieczeństwa i pewność, że gdyby cokolwiek stało się z samochodem, o jakiejkolwiek godzinie i miejscu to wystarczy telefon na infolinie, a pomoc nadejdzie niezwłocznie.

 

 

 

 

 

PZU AUTO SZYBA

Polisa chroni Państwa przed konsekwencjami wybitych lub pękniętych szyb samochodowych. Aby uniknąć dylematów czy zgłaszać szkodę z AC , warto wykupić ubezpieczenie na tę okoliczność. Bardzo szybka, bezgotówkowa wymiana szyb zaoszczędzi Państwu kłopotu i niepotrzebnych kosztów.